Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lyonetiidae
Lyonetiinae
Lyonetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videlansettmal Lyonetia pulverulentella
Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839. Videlansettmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Huvud, vingtäckare och kropp grå. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna glänsande vitaktiga, beströdda med mörkbruna fjäll. I vingspetsen en mörk fläck med en svart frans som sticker ut genom de vita vingfransarna. Ett svart snedgående streck utgår från bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-oktober samt efter övervintring maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer där det växer vide. Biologi: Larven är ljusgrön med brunt huvud. Den gör fläckminor i videblad, förpuppning i en vit kokong fästad på bladets undersida. Näringsväxt: Salix-arter. Utbredning: Förekommer sällsynt från Uppland till Lule lappmark. I övriga Norden finns den på ett par lokaler i Norge samt i hela Finland men saknas i Danmark.


Synonym Lyonetia frigidariella Herrich-Schäffer, 1855.
Welcome page of the World
Lyonetiidae /en/svenska_fjarilar/lyonetia_pulverulentella.html
Latest update: 14 december 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson