Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lyonetiidae
Lyonetiinae
Lyonetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Körsbärslansettmal Lyonetia clerkella Körsbärslansettmal Lyonetia clerkella Körsbärslansettmal Lyonetia clerkella
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758). Körsbärslansettmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Arten förekommer i olika färgformer. Huvud, vingtäckare och kropp grå eller vita beroende på färgformen. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna glänsande vita eller grå. I vingspetsen brunaktiga med en mörk fläck utanför. I yttersta spetsen svarta fransar varav den mittersta sticker ut genom de vita vingfransarna. Bakvingar grå. Vissa individer kan vara enfärgat mörkgrå men den mittersta svarta fransen syns ändå tydligt. Fjärilen liknar Lyonetia ledi men hos den sistnämnda är spetsdelen hos framvingen orange. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti-oktober samt efter övervintring april-juni. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Larven gör gångminor i blad av bl. a. björk, äpple, körsbär, slån, rönn, oxbär, hagtorn, hägg och sällsynt sälg, förpuppning i en vit kokong fästad som en hängmatta på ett blad eller i anslutning till näringsväxten. Näringsväxt: Malus, Sorbus, Crataegus, Prunus, Cotoneaster, Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lyonetiidae Latest update: 27 april 2021