Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Lymantria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). Barrskogsnunna förekommer sällsynt från Skåne till Västerbotten. Den har vid sällsynta tillfällen uppträtt som skadedjur, detta gäller särskilt under åren 1898 - 1902. Vingbredd 36-55 mm. Larven lever huvudsakligen på barrträd, förpuppning på marken eller i barkspringor.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae Latest update: 2 juni 2023