Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Lymantria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogs Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha Barrskogsnunna Lymantria monacha
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). Barrskogsnunna förekommer sällsynt från Sk till Hs, har vid sällsynta tillfällen uppträtt som skadedjur, detta gäller särskilt under åren 1898 - 1902. Vingbredd 36-55 mm. Larven lever huvudsakligen på barrträd, förpuppning på marken eller i barkspringor.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/lymantria_monacha.html
Latest update: 27 juli 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson