Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Arctornis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitvingespinnare Arctornis l-nigrum
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764). Vitvingespinnare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 45-60 mm. Larven lever på bl.a. asp, bok, lind, alm och vide, förpuppning i en kokong mellan sammanspunna blad.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/arctornis_l-nigrum.html
Latest update: 8 januari 2010
Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web