Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Lygephila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvärlinjerat vickerfly Lygephila viciae
Lygephila viciae (Hübner, 1822). Tvärlinjerat vickerfly förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på vicker, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lygephila_viciae.html
Latest update: 15 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web