Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Lygephila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826). Helfläckat vickerfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på vicker, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson