Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Lygephila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826). Helfläckat vickerfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på vicker, förpuppning i en tunn spånad på marken.


Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/lygephila_pastinum.html
Latest update: 15 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web