Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Lycaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrguldvinge Lycaena dispar Kärrguldvinge Lycaena dispar Kärrguldvinge Lycaena dispar Kärrguldvinge Lycaena dispar
Lycaena dispar Haworth, 1803. Kärrguldvinge förekommer i Danmark samt södra Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever på vattenskräppa, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/lycaena_dispar.html
Latest update: 29 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson