Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Luperina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gräsrotsfly Luperina testacea Gräsrotsfly Luperina testacea Gräsrotsfly Luperina testacea
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775). Gräsrotsfly förekommer allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på rötterna av diverse gräs, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/luperina_testacea.html
Latest update: 1 september 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web