Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Amphipoea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre stamfly Amphipoea crinanensis Mindre stamfly Amphipoea crinanensis
Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908). Mindre stamfly förekommer sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever i stjälk och rötter på bl.a. svärdslilja, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson