Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Laspeyria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sikelfly Laspeyria flexula
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775). Sikelfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 maj 2022