Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Laspeyria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sikelfly Laspeyria flexula Sikelfly Laspeyria flexula
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775). Sikelfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/laspeyria_flexula.html
Latest update: 20 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson