Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hypeninae
Colobochyla

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mätarfly Colobochyla salicalis Mätarfly Colobochyla salicalis
Colobochyla salicalis (Linnaeus, 1761). Mätarfly förekommer sällsynt från Skåne till Medelpad. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 juni 2023