Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hypeninae
Colobochyla

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mätarfly Colobochyla salicalis
Colobochyla salicalis (Linnaeus, 1761). Mätarfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/colobochyla_salicalis.html
Latest update: 12 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson