Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lasionhada

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lappfjällfly Lasionycta skraelingia
Lasionhada skraelingia (Herrich-Schäffer, 1852). Lappfjällfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 31-33 mm. Larven är okänd.
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 december 2009