Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Lasionhada

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dovrefjällfly Lasionycta leucocycla
Lasionhada leucocycla (Staudinger, 1857). Dovrefjällfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever på vedel och fjällsippa, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Dianthoecia dovrensis Wocke, 1864
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 december 2009