Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Lasionycta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråsvart fjällfly Lasionycta dovrensis Gråsvart fjällfly Lasionycta dovrensis
Lasionycta dovrensis (Wocke, 1864). Gråsvart fjällfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever på vedel och fjällsippa, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Lasionycta leucocycla auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 december 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson