Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Laelia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Agspinnare Laelia coenosa Agspinnare Laelia coenosa
Laelia coenosa (Hübner, 1808), hane, hona. Agspinnare har tagits i Sk, Östra Hoby 1987. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/laelia_coenosa.html
Latest update: 8 januari 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson