Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Calliteara

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758). Bokspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/calliteara_pudibunda.html
Latest update: 2 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson