Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Calliteara

n
previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda Bokspinnare Calliteara pudibunda
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758). Bokspinnare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Hälsingland. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae Latest update: 25 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson