Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ipimorpha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelvecklarfly Ipimorpha subtusa Poppelvecklarfly Ipimorpha subtusa
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775). Poppelvecklarfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på sammanspunna skott av asp och poppel, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/ipimorpha_subtusa.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson