Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ipimorpha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelvecklarfly Ipimorpha subtusa Poppelvecklarfly Ipimorpha subtusa Poppelvecklarfly Ipimorpha subtusa
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775). Poppelvecklarfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på sammanspunna skott av asp och poppel, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson