Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ipimorpha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspvecklarfly Ipimorpha contusa Aspvecklarfly Ipimorpha contusa
Ipimorpha contusa (Freyer, 1859). Aspvecklarfly förekommer i södra Finland och har påträffats i södra Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av asp, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 januari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson