Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ipimorpha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspvecklarfly Ipimorpha contusa
Ipimorpha contusa (Freyer, 1859). Aspvecklarfly förekommer i södra Finland och har påträffats i södra Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av asp, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/ipimorpha_contusa.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson