Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Strepsimaninae
Hypenodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgmottfly Hypenodes humidalis
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850. Dvärgmottfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-15 mm. Larvens näringsväxt är okänd.

Synonym Hypenodes turfosalis Wocke, 1850

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hypenodes_humidalis.html
Latest update: 5 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson