Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Apopestes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått ginstfly Apopestes spectrum Grått ginstfly Apopestes spectrum
Apopestes spectrum (Esper, 1787). Grått ginstfly är en till Danmark införd art som saknas i övriga Norden. Vingbredd 74-82 mm. Larven lever på ärtväxter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson