Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Apopestes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått ginstfly Apopestes spectrum
Apopestes spectrum (Esper, 1787). Grått ginstfly är en till Danmark införd art som saknas i övriga Norden. Vingbredd 74-82 mm. Larven lever på ärtväxter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apopestes_spectrum.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson