Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Hylaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogsmätare Hylaea fasciaria Barrskogsmätare Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758), hane, hona. Barrskogsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på tall och gran, förpuppning på marken.

Synonym Geometra prosapiaria Linnaeus, 1758

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/hylaea_fasciaria.html
Latest update: 26 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson