Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Gnophos

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större ringmätare Gnophos obfuscatus Större ringmätare Gnophos obfuscatus
Gnophos obfuscatus (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Större ringmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 36-44 mm. Larven lever på maskros och vicker, förpuppning i marken.

Synonym Phalaena myrtillata Thunberg, 1788

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/gnophos_obfuscata.html
Latest update: 10 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson