Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Hoplodrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusringat lövfly Hoplodrina ambigua
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775). Ljusringat lövfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 29-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hoplodrina_ambigua.html
Latest update: 8 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson