Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Chilodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vassfly Chilodes maritima
Chilodes maritima (Tauscher, 1806). Vassfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever inuti vassrör på diverse rester av andra insekter, förpuppning i vassröret.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chilodes_maritima.html
Latest update: 5 november 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web