Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Hesperiinae
Hesperia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silversmygare Hesperia comma Silversmygare Hesperia comma Silversmygare Hesperia comma Silversmygare Hesperia comma Silversmygare Hesperia comma Silversmygare Hesperia comma
Hesperia comma (Linnaeus, 1758), Silversmygare. Mycket lokalt förekommande i hela landet, kan dock vara talrik på de platser där den förekommer. Vingbredd 25-32 mm. Larven lever på gräs.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 28 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson