Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Sideridis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitribbat lundfly Heliophobus reticulata Vitribbat lundfly Heliophobus reticulata Vitribbat lundfly Heliophobus reticulata
Sideridis reticulata (Goeze, 1781). Vitribbat lundfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på glim, blära och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/heliophobus_reticulata.html
Latest update: 6 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson