Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Sideridis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettrött nejlikfly Hadena rivularis Violettrött nejlikfly Hadena rivularis Violettrött nejlikfly Hadena rivularis Violettrött nejlikfly Hadena rivularis
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775). Violettrött nejlikfly förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever på gökblomster, glim, blära och tjärblomster, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua cucubali Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 17 juni 2021