Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Sideridis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violettrött nejlikfly Hadena rivularis Violettrött nejlikfly Hadena rivularis Violettrött nejlikfly Hadena rivularis
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775). Violettrött nejlikfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever på gökblomster, glim, blära och tjärblomster, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua cucubali Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson