Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Anarta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartfläckat hedfly Anarta melanopa Svartfläckat hedfly Anarta melanopa
Anarta melanopa (Thunberg, 1791). Svartfläckat hedfly förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 24-26 mm. Larven lever på kråkbär, blåbär, lingon och fjällsippa, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hadula_melanopa.html
Latest update: 24 januari 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson