Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Anarta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljunghedfly Anarta myrtilli Ljunghedfly Anarta myrtilli Ljunghedfly Anarta myrtilli Ljunghedfly Anarta myrtilli
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761). Ljunghedfly förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 23-25 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson