Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tåghakmal Glyphipterix thrasonella Tåghakmal Glyphipterix thrasonella
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763). Tåghakmal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvud och mellankropp bronsbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna. I framkanten med silverglänsande strimmor varav den innersta oftast bildar ett vinklat tvärband. I bakkanten silverglänsande fläckar. I vingspetsen en svart punkt. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix bergstraesserella genom smalare framvingar och en tydlig svart fläck i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som om dagen och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i sanka miljöer som kärr och mindre diken. Biologi: Larven lever inuti stjälken på tåg, förpuppning i stammen. Näringsväxt: Juncus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Glyphipterigidae /en/svenska_fjarilar/glyphipterix_thrasonella.html
Latest update: 27 maj 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson