Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Glacies

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartgrå fjällmätare Glacies coracina Svartgrå fjällmätare Glacies coracina
Glacies coracina (Esper, 1805). Svartgrå fjällmätare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på dvärgbjörk och kråkbär, förpuppning i marken.

Synonym Phalaena hirtata Fabricius, 1794
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/glacies_coracina.html
Latest update: 10 augusti 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson