Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Elophos

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå ringmätare Elophos vittarius Grå ringmätare Elophos vittarius
Elophos vittarius (Thunberg, 1788). Grå ringmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-36 mm. Larven lever på björk och dvärgbjörk, förpuppning i marken.

Synonym Phalaena sordaria Thunberg, 1792

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 7 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson