Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euplexia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lyktbärare Euplexia lucipara
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758). Lyktbärare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euplexia_lucipara.html
Latest update: 8 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson