Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Enargia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vinkelfly Enargia paleacea Vinkelfly Enargia paleacea Vinkelfly Enargia paleacea Vinkelfly Enargia paleacea
Enargia paleacea (Esper, 1788). Vinkelfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av asp och björk, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018