Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björnflokemalmätare Eupithecia tripunctaria Björnflokemalmätare Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852. Björnflokemalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever på blommor och frukter av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 4 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson