Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Eupithecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Enmalmätare Eupithecia pusillata Enmalmätare Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775). Enmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på en, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Synonym Geometra sobrinata Hübner, 1817

Mer om denna art på Pikkumittarit
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/eupithecia_pusillata.html
Latest update: 12 mars 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web