Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Eucosma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svinrotsvecklare Eucosma scorzonerana Svinrotsvecklare Eucosma scorzonerana
Eucosma scorzonerana (Benander, 1942). Svinrotsvecklare. Kännetecken: Vingbredd 17-22 mm. Framvingar gråaktiga. Spegeln vitaktig, infattad av silverlinjer samt svarta prickar i två rader. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger i kvällningen samt dras till UV-ljus. Flygtid: Maj juni. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever troligen i blomkorgarna av svinrot. Näringsväxt: Scorzonera. Utbredning: Arten förekommer sällsynt i Närke och Västmanland samt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 januari 2021