Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Eucosma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fettistelfrövecklare Eucosma obumbratana Fettistelfrövecklare Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846). Fettistelfrövecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av fettistel, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Eucosma expallidana sensu auct.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 22 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson