Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Euclidia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Gulbrokigt slåtterfly förekommer allmänt från Skäne till Torne lappmark, flyger om dagen. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på käringtand och klöver, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 oktober 2020