Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Euclidia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Gulbrokigt slåtterfly förekommer allmänt från Sk till To, flyger om dagen. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på käringtand och klöver, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euclidia_glyphica.html
Latest update: 11 juni 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson