Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Calpinae
Calyptra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vampyrfly Calyptra thalictri
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790). Vampyrfly togs första gången i Sverige av Jan-Olof Björklund på Rotskär i Älvkarleby kommun den 17 juli 2008. Arten kommer från öster och togs i Finland år 2000. Imagon är den enda fjärilen i vårt land som är blodsugande men är inte känd som sjukdomsspridare även då den suger blod på människor. Larven lever på ängsruta (Thalictrum flavum).


Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/calyptra_thalictri.html
Latest update: 29 juli 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web