Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Boletobiinae
Eublemma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre adonisfly Eublemma parva Mindre adonisfly Eublemma parva
Eublemma parva (Hübner, 1808). Mindre adonisfly har påträffats i Danmark, Norge och Finland. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever på tistlar, krissla och klint, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 september 2021