Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Boletobiinae
Eublemma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunt adonisfly Eublemma ostrina Brunt adonisfly Eublemma ostrina
Eublemma ostrina (Hübner, 1808). Brunt adonisfly har påträffats i Danmark 2002, men saknas i övriga Norden. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever på tistlar, krissla och klint, förpuppning i ett vitaktigt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson