Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Pabulatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgrått ängsfly Pabulatrix pabulatricula Ljusgrått ängsfly Pabulatrix pabulatricula
Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791). Ljusgrått ängsfly förekommer sällsynt i Sk, Bl, Sm, Öl, Bo och Vb. I Vb togs den först 2002. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson