Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Buskängsfly Apamea remissa Buskängsfly Apamea remissa
Apamea remissa (Haworth, 1809). Buskängsfly förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i marken.

Synonym Noctua obscura Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 24 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson