Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Buskängsfly Apamea remissa
Apamea remissa (Haworth, 1809). Buskängsfly förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i marken.

Synonym Noctua obscura Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apamea_remissa.html
Latest update: 14 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson