Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Epirrita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mellanhöstmätare Epirrita christyi Mellanhöstmätare Epirrita christyi Mellanhöstmätare Epirrita christyi Töcknig höstmätare Epirrita dilutata
Epirrita christyi (Allen, 1906). Mellanhöstmätare. Kännetecken: Vingbredd 24-34 mm. Huvud och thorax grå. Bakkropp gulgrå. Framvingarna smutsvita-ljusgrå, något glänsande med svag teckning och liten diskfläck. Bakvingar vitaktiga, med vågiga grå linjer och band. Liknande arter: Svår att skilja från E. dilutata men framvingens yttre tvärband är tydligt vinkelböjt mitt för diskfläcken. Från E. autumnata skiljer den sig genom att inte ha en så tydligt markerad våglinje. Hangenitalia skiljer sig markant och kan lätt borstas fram så syns karaktärerna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september till november. Förekomst: Finns på de flesta lokaler. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj - juli. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Acer, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 11 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson