Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Epirrita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Allmän höstmätare Epirrita autumnata Allmän höstmätare Epirrita autumnata Allmän höstmätare Epirrita autumnata Allmän höstmätare Epirrita autumnata
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794). Allmän höstmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/epirrita_autumnata.html
Latest update: 19 september 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson