Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Epirrita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Fjällhöstmätare Epirrita autumnata Töcknig höstmätare Epirrita autumnata
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794). Fjällhöstmätare. Kännetecken: Vingbredd 33-41 mm. Huvud och thorax grå. Bakkropp gulgrå. Framvingarna smutsvita-ljusgrå, vanligen tydligt tecknade och liten diskfläck. Bakvingar vitaktiga, med vågiga grå linjer och band. Liknande arter: Svår att skilja från E. dilutata men framvingens yttre tvärband är tydligt vinkelböjt mitt för diskfläcken. Från E. christyi skiljer den sig genom att vanligen ha en tydligare markerad våglinje. Hangenitalia skiljer sig markant och kan lätt borstas fram så syns karaktärerna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september till november. Förekomst: Finns på de flesta lokaler. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj - juli. Den är ljusgrön med vitgula sido- och sidorygglinjer. Huvud grönt. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Acer, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 1 oktober 2020