Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758). Föränderlig rullvecklare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 16-21 mm, arten varierar starkt i teckningen. Larven lever i maj juni i bladrulle av björk, hassel och vide, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson