Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana
Epinotia maculana (Fabricius, 1775). Fläckig asprullvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i maj juni i ett sammanrullat blad av asp, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten.

Synonym Tortrix ophthalmicana Hübner, 1799

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_maculana.html
Latest update: 18 september 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson