Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana
Epinotia maculana (Fabricius, 1775). Fläckig asprullvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i maj juni i ett sammanrullat blad av asp, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten.

Synonym Tortrix ophthalmicana Hübner, 1799

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 20 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson