Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödspetsad tallvecklare Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851). Rödspetsad tallvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i september oktober i sammanspunna barr på tall, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_rubiginosana.html
Latest update: 10 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson