Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silvergransbarrvecklare Setina pusillana Silvergransbarrvecklare Setina pusillana
Epinotia pusillana (Clerck, 1759). Silvergransbarrvecklare togs 25 juli 2018 för första gången i Sverige (Skåne) av Jonas Waldeck. 2022 togs den i Blekinge och Halland. Arten förekommer i Danmark och Norge men saknas i Finland. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever först minerande sedan i hopspunna barr av silvergran, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 maj 2023