Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild).
Epinotia pusillana (Clerck, 1759). Silvergransbarrvecklare förekommer i Danmark och Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever först minerande sedan i hopspunna barr av silvergran, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_pusillana.html
Latest update: 22 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson