Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epiblema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större tistelstjälkvecklare Epiblema scutulana
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775). Större tistelstjälkvecklare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 14-23 mm. Larven lever från september till april i stjälken av tistlar, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths

Synonym Ephipphiphora luctuosana Duponchel, 1834
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epiblema_scutulana.html
Latest update: 12 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson